Ajatuksia kestävästä kehityksestä

Suomalaiset ovat jo sukupolvien ajan nauttineet Maraboun suklaasta. Vuosien saatossa olemme oppineet lisää suklaan parhaista valmistustavoista, jotta siitä tulisi mahdollisimman hyvää ja jotta sen valmistus olisi vastuullista ja kestävämpää.

Lyhyesti on kyse "kestävästä kehityksestä". YK:n Brundtland-komission mukaan se on "kehitystä, joka vastaa tämänhetkisiin tarpeisiin tinkimättä tulevien sukupolvien tarpeista.

Meille on tärkeää tehdä työtä koko arvoketjussa; raaka-aineista valmiiseen tuotteeseen, kestävästi viljellyn kaakaon ostamisesta - sekä sosiaalisen vastuun että ympäristön kannalta - suklaan valmistukseen kestävällä tavalla.

Tämä on "kehitystä, joka vastaa tämänhetkisiin tarpeisiin tinkimättä tulevien sukupolvien tarpeista". Yhdistyneet kansakunnat

Cocoa Life

Marabou on osa maailman suurinta suklaayhtiötä, Mondelêz International -konsernia. Omien pohjoismaisten Marabou- ja Freia-tuotemerkkien ohella siihen kuuluvat myös Milkan, Cadburyn, Tobleronen, Côte d’Orin ja Suchardin suklaat.

Varmistaaksemme oikeanlaatuisten kaakaopapujen saannin suklaatuotteisiimme olemme käynnistäneet projektin, joka on nimeltään Cocoa Life. Sen visiona on luoda paremmat työolosuhteet ja parempi elämä kaikille kaakaonviljelijöille, heidän perheilleen ja yhteiskunnilleen. Ne ovat mielestämme kestävän kaakaonviljelyn perusedellytykset.

Keskitymme viiteen osa-alueeseen: parempiin viljelymenetelmiin, yhteiskunnan ja tasa-arvon kehittämiseen, elinkeinolähteiden lisäämiseen, lapsityövoiman käytön eliminointiin ja nuorten tulevaisuudennäkymien parantamiseen sekä parempaan ympäristönhoitoon. Kehitystyön toteuttavat yhteistyöorganisaatiomme, joilla on pitkä kokemus tämänkaltaisesta työstä: CARE International, UNDP, WWF ja Antislavery International.

Investoimme Cocoa Lifen kautta 400 miljoonaa dollaria kuuteen maahan yli 10 vuoden aikana kaakaonviljelyn kehittämiseksi. Tämän ansiosta 200 000 maanviljelijää perheineen, eli yhteensä yli miljoona kaakaon viljelyllä elävää ihmistä, saa paremmat elinolosuhteet.

Lisätietoa Cocoa Life -projektista löydät täältä: www.cocoalife.org

Rainforest Alliance

Upplands Väsbyn tehtaallamme käytetään pelkästään kaakaopapuja, jotka on hankittu Rainforest Alliance -sertifioiduilta viljelmiltä. Rainforest Alliance on riippumaton ympäristöjärjestö, jonka työnä on säilyttää luonnon monimuotoisuus ja luoda pitkäaikaisesti kestäviä elinolosuhteita työntekijöille ja viljelijöille. Vihreällä sammakolla varustettu sinetti kertoo, että tuote sisältää raaka-aineita viljelmältä, jossa noudatetaan järjestön tiukkoja sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä vaatimuksia.

Teemme työtä Rainforest Alliancen kanssa, koska se keskittyy kaikkiin pitkäaikaisen kestävän kehityksen periaatteisiin: sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöllisiin aspekteihin. Sertifiointi perustuu kokonaisnäkemykseen siitä, miten kestävän kehityksen saavuttamiseksi on toimittava. Rainforest Alliance -sertifiointi auttaa viljelijöitä investoimaan pitkällä tähtäimellä kestäviin viljelmiin. Työn tuloksena maanviljelijöiden elintaso nousee perheen talouden noustessa ja myös parempien työolosuhteiden ja lähiympäristön ansiosta.

Lisätietoa Rainforest Alliance -järjestöstä löydät tästä: www.rainforest-alliance.org

Palmuöljy

Osissa tuotteistamme, muun muassa suklaalevyjen, konvehtien ja patukoiden täytteissä käytetään palmuöljyä. Palmuöljyn avulla saadaan toivottu koostumus ja maku, se parantaa tuotteen säilyvyyttä eikä sisällä transrasvaa.

Teemme paljon työtä, jotta käyttämämme palmuöljy tuotettaisiin kestävällä ja vastuullisella tavalla. Vuodesta 2013 alkaen 100 % palmuöljyn tarpeestamme katetaan RSPO-sertifioidulla öljyllä sekä kestävää tuotantoa tukevalla Greenpalm Certificates -sertifikaatilla. Toimimme myös käyttöönottamamme metsien tuhoamista ehkäisevän toimintaohjelman (no-deforestation policy) mukaisesti, jotta kaikki alihankkijamme toimittaisivat vastuullisesti viljeltyä palmuöljyä. Huolehdimme myös siitä, että alihankkijoiden on taattava palmuöljyn vastuullinen viljely. Mikäli he eivät voi taata sitä, yhteisyömme heidän kanssaan päättyy. Työ vie aikaa ja on vaativaa, koska mukana on monia toimijoita ja se vaatii kaikissa vaiheissaan suurta läpinäkyvyyttä. Olemme päässeet jo hyvän matkaa eteenpäin ja arvioimme saavuttavamme palmuöljyn täyden jäljitettävyyden ennen vuoden 2015 loppua.

Luonnonvarojen käytön tehokkuus

Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan myös muualla tuotannossamme, esim. pakkausten kehitystyössä, tehtaiden toimintatavoissa sekä raaka-aineiden että valmiiden tuotteiden kuljetuksessa. Koko toiminta arvioidaan viisaasti kestävyyden kannalta. Arviointi näkyy jo todellisina projekteina, kuten veden- ja energiankulutuksen tai tuotannossa syntyvän jätteen vähentämisenä tehtaissamme.

Viime vuosina olemme toteuttaneet monia energiaa säästäviä toimenpiteitä, ja työ jatkuu. Olemme mm. asentaneet valvontalaitteita ilmastoinnin toimintatiheyteen, vaihtaneet moottoreita energiapihimpiin ja optimoineet tehtaiden hälytysjärjestelmiä. Olemme siirtymässä LED-lamppujen käyttöön ja kehotamme henkilökuntaa tekemään omia parannusehdotuksia, esim. putoavien sekoittimien ja letkujen korjaamiseksi. Jätteiden syntyä ehkäisemme tunnistamalla ja korjaamalla kohdat, joissa hukkaa syntyy: Koneita voidaan esim. korjata tai niihin voidaan asentaa ja rakentaa roiskesuojia.

Haluatko lisätietoja kestävään kehitykseen liittyvästä työstämme Mondelēz Internationalissa? Käy kotisivullamme: www.mondelezinternational.fi